ในปัจจุบันพบว่าในการใช้อีเมลทางธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีการถูกโจมตีทางไซเบอร์แบบ ransomware เพิ่มขึ้น 350% การถูกแฮ็กข้อมูลเพิ่มขึ้น 70% และการปลอมแปลง IP เพิ่มขึ้น 250% เพื่อความเติบโตทางธุรกิจทุกประเภทนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้ทำให้ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ได้โดยง่าย ซึ่งการโจมตีที่เพิ่มมากนี้กำลังพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม ภัยคุกคามยังคงมีอยู่จริง การแฮ็กข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ อย่างแรก คือ การใช้คอมพิวเตอร์แฮ็กข้อมูลของเครื่องอื่นโดยการใช้ไวรัส การโจมตีของ DOS และรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างที่สอง คือ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อก่ออาชญากรรมร้ายแรง เช่น การละเมิดความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การฉ้อโกงและหลอกลวงทางธนาคาร การฉ้อโกงบัตรเครดิต และ สื่อลามก Kaspersky บริษัทที่ดูแลความปลอดภัยด้านซอฟต์แวร์ระดับสากลเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า อินเดียอยู่อันดับสี่ ในการจำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกแฮก ข้อมูลยังบอกอีกว่า มีเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดกว่า