THE LATEST TECHNOLOGY UPDATES

Tech

MARKET UPDATES

Trends

COMMUNITY & ENVIRONMENT UPDATES

Social

  • Back during when we were students, we always dreamt about: I

  • Do you think, Things would have been really different if you

  • ในระหว่างที่ทุกคนกำลังอยู่ในช่วงการกักตัว หลายคนกำลังมองหาทักษะใหม่ๆ แล้วทำไมคุณไม่ลองแชร์สิ่งที่คุณมีบ้างล่ะ? ทุกคนมีแก็ตเจ็ทอยู่ในมือคอยมองหาหลักสูตรใหม่ๆ และอาจกำลังมองหาคุณอยู่ก็ได้! คุณคิดว่าเป็นเรื่องยากไหมที่จะตามเทรนด์ของ eLearning? ให้เราช่วย คุณสร้างหลักสูตร eLearning ของตัวคุณเอง และเราคิดว่ามันจะตอบโจทย์อย่างแน่นอน เวลาที่เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีตั้งแต่การตอบคำถามง่ายๆไปจนถึงการเรียนรู้งานอดิเรกใหม่ๆ